Pridať firmu

01
Zadajte IČO
02
Vyberte typ účtu
03
Vyplnte kontaktné informácie
Zadajte Vaše IČO:
POKRAČOVAŤ
Názov spoločnosti z registra
Obchodný názov v profile
IČO, DIČ, IČ DPH
Základné konktatky a sídlo
Počet znakov v popise
Pozícia firmy v mape
Garancia umiestnenia na prvých miestach výpisu
Logo v profile
Fotografie
Umiestnenie firmy v katalógu
Štatistiky preklikov na požiadanie
Profil zdarma
Názov spoločnosti z registra:
Obchodný názov v profile:
IČO, DIČ, IČ DPH:
Základné konktatky a sídlo:
Počet znakov v popise:200
Pozícia firmy v mape:
Garancia umiestnenia na prvých miestach výpisu:

Logo v profile:
Fotografie:
Umiestnenie firmy v katalógu:na konci
Štatistiky preklikov na požiadanie:
0 € / mesiac
ÚČET ZDARMA
Platený profil
Názov spoločnosti z registra:
Obchodný názov v profile:
IČO, DIČ, IČ DPH:
Základné konktatky a sídlo:
Počet znakov v popise:neobmedzene
Pozícia firmy v mape:
Garancia umiestnenia na prvých miestach výpisu:

Logo v profile:
Fotografie:neobmedzene
Umiestnenie firmy v katalógu:
Štatistiky preklikov na požiadanie:
5 € / mesiac
PLATENÝ ÚČET
Mesačná platba
15 € / mesiac


Chcem mesačnú platbu

Ročná platba
10 € / mesiac
S mesačnou platbou ušetríte
12 € za rok.
Chcem ročnú platbu
Vaše IČO je:

DOKONČIŤ REGISTRÁCIU