Puchmajerovej jazierko - nádhera v podaní oravskej prírody

Puchmajerovej jazierko - obraz krásy slovenskej prírody

Malé jazero, ktoré rozlohou zaberá plochu 0,10 ha a je hlboké 5 – 6 m je nádherným dielom prírody. Určite patrí medzi "veci a miesta ktoré sa oplatí na Orave vidieť". Okolie jazierka označujú aj ako podmáčané rašeliniská, ktoré vznikli na nepriepustných terasách, počas rozsiahlych zosuvov.

Jazierko je pomenované podľa významnej českej botaničky Marie Puchmajerovej, ktorá robila v lokalite výskum v roku 1942. Je chráneným územím od roku 1976, súčasť CHKO Horná Orava - Zóna B, ochraňuje sa slatinná vegetácia (štvrtý stupeň ochrany). Toto vzácne územie bolo zaradené do Natury 2 000 pod identifikačným kódom SKUEV0185 a názvom Pramene Hruštínky. V oblasti sa nachádzajú viaceré vzácne a kriticky ohrozené druhy rastlín, napr. rosička anglická, blatnica močiarna,  šťúrovník dutolistý.

V obci Zázrivá je Puchmajerovej jazierko známe pod menom Morské oko, tento názov je príznačný najmä pri pohľade z vtáčej perspektívy:

K tomuto miestu nevedie žiadna oficiálna turistická značka, no dá sa k nemu dostať z viacerých strán. Najčastejšie cez Kubínsku hoľu alebo cez Zázrivú:

V blízkosti Dolného Kubína nájdete takúto "oázu" pokoja: