Voľby do VÚC 2017 v novembri

Voľby do vyšších územných celkov (ďalej len VÚC) sa konajú v sobotu 4. novembra 2017. Po prvý raz za históriu samostatného Slovenska si budeme voliť župana samosprávneho kraja v jednokolových voľbách. To znamená, že za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Slovensko je aktuálne rozdelené na osem samosprávnych krajov, v ktorých prebehnú voľby a budú volení noví predsedovia a krajskí poslanci. Voľby do VÚC 2017 prebehnú počas posledných 14 dní aktuálneho volebného obdobia tak, ako to určuje zákon. Prvé kolo posledných volieb zastupiteľov VÚC sa konalo 9. novembra 2013. Volebné právo majú občania Slovenska, ako aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom kraji a v deň konania volieb dovŕšia plnoletosť.

"Na post krajského poslanca môže kandidovať a byť zvolený len obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje. V deň volieb musí mať dovŕšený vek minimálne 18 rokov. Za predsedu kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý dovŕši vek 25 rokov najneskôr v deň konania volieb."

Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch  najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi  volebnej komisie samosprávneho kraja.

Zoznam uchádzačov o post šéfa Žilinského samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC v sobotu 4. novembra 2017:

 • Juraj Blanár (Smer-SD)
 • Peter Cibulka (nezávislý)
 • Erika Jurinová (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS)
 • Anton Martvoň (nezávislý)
 • Marián Murín (nezávislý)
 • Ján Mikolaj (SNS)
 • Peter Sagan (ĽSNS)
 • Kristián Hoffmann (Strana zelených Slovenska)
 • Stanislav Pirošík (Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska)

Čo by ste ako volič mali vedieť?

 • voľby do VÚC nebudú dvojkolové ale len jednokolové
 • hlasovanie je obmedzené len na obec trvalého bydliska voliča, vo volebnom okrsku určenom podľa adresy, pričom pri príchode do volebnej miestnosti, sa volebnej komisii občan preukáže občianskym preukazom (príp. dokladu o pobyte cudzinca).
 • volič dostane dva hlasovacie lístky – jeden pre voľby do zastupiteľstva (voľba poslancov) a druhý pre voľby na predsedu samosprávneho kraja (voľba župana), spoločne s obálkami
 • krúžkovať môžete len jedného kandidáta na župana a taký počet čísel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom obvode
 • nepoužité, prípadne zle označené, hlasovacie lístky, vloží volič do schránky pre nepoužité alebo zle označené hlasovacie lístky

Pozor na pokutu!

Pokiaľ volič neodloží nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej, dopustí sa priestupku za ktorý bude uložená pokuta 33€.